Cùng với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là 1 trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước. Để có được những kết quả ban đầu như hiện nay, 10 năm qua, Đà Nẵng đã và đang tận dụng lợi thế về địa lý, nền tảng kinh tế – xã hội vững chắc. Tuy vậy, vẫn còn nhiều điều cần làm để Đà Nẵng xứng đáng là “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và mục tiêu xây dựng thành phố thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới
Các dự án phục vụ cộng đồng, mở rộng đầu tư sản xuất theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố đã và đang được triển khai trên địa bàn thời gian qua. Trong đó, trợ lực cho nhiều dự án đến từ nguồn vốn vay có lãi suất ổn định của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. Công nhân vận hành máy móc tại nhà máy nước Cầu Đỏ (Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN SƠN Từ năm 2018 đến nay, HĐQT Công ty CP Cấp nước Đà
Thực hiện Công văn số 3858-CV/ĐUK ngày 05/01/2024 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng v/v Định hướng sinh hoạt chuyên đề năm 2024; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Kế hoạch số 443-KH/ĐU ngày 04/3/2024 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024, Ngày 07/6/2024, Đảng ủy Quỹ tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán
Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên cả nước được quan tâm chú trọng, với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, từ Trung ương tới địa phương, sự cố gắng của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông và nhất là vai trò quan trọng của quần chúng, nhân dân, công tác PCTN đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Bám
Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Dược Danapha đã ký kết hợp đồng tín dụng để tài trợ vốn đầu tư dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao với tổng vốn tài trợ là 80 tỷ đồng. Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao của Công ty Cổ phần Dược Danapha được đầu tư tại khu đất có diện tích khoảng trên 3.000 m2