Thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng năm 2030 và định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tại Quyết định 393/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ngày 18/3/2020. Để duy trì phát triển, đẩy mạnh ngành công nghiệp sản xuất, Công ty cổ phần gạch men Cosevco có nhu cầu
Có thể nói phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mục tiêu cuối cùng của các thế lực thù địch là tìm mọi thủ đoạn để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tương tự như chúng đã làm được ở Liên Xô và các nước khối XHCN ở Đông Âu trước đây. Nếu Đảng Cộng sản mất vai trò, vị trí là Đảng cầm quyền thì mọi thành quả cách mạng
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, ngày 17/8/2023, Đảng ủy Quỹ đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự lần thứ hai năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc và viên chức, người lao động đang công tác tại Quỹ; báo cáo viên cho Hội nghị là đồng chí Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi –
“Công đoàn là tổ chức là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng…” (theo Điều 1, Luật Công đoàn năm 2012). Do đó, tham gia xây dựng Đảng là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người
Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền. Thông tư 09/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ 28/7/2023. Theo đó, Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao