TUYÊN TRUYỀN

Đảng bộTin tứcTuyên truyền

Góp phần nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể nói phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mục tiêu cuối cùng của các thế lực thù địch là tìm mọi thủ đoạn để xóa…
DDIF
23/08/2023
Đảng bộTin tứcTuyên truyền

Phát huy vai trò của Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên

“Công đoàn là tổ chức là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của…
DDIF
11/08/2023
Đảng bộTin tứcTin tứcTuyên truyền

Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng sau nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là một trong những Quỹ đầu tư phát triển địa phương được thành lập sớm và đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả trong cả nước. Định hướng phát triển của Quỹ giai đoạn năm 2020-2025 đã được UBND…
DDIF
14/06/2023
Đảng bộTin tứctin tứcTuyên truyền

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự lần thứ nhất năm 2023 và quán triệt, triển khai các Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Công văn số 109-CV/BTGĐUK ngày 07/4/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan TPĐN v/v Triển khai phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023…
DDIF
17/05/2023
Đảng bộTin tứctin tứcTuyên truyền

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/ĐUK ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và Kế hoạch 427-KH/ĐU ngày 27/12/2022 của Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển thành phố về Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện…
DDIF
30/12/2022
Đảng bộTin tứctin tứcTuyên truyền

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Tiếp theo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 khóa XIII được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức trực tuyến trong hai ngày 21 và 22/7/2022,  ngày 12/08/2022, Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển…
DDIF
12/08/2022