Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau: – Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); – Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là
Ngày 12/6/2020, Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2019 và ký giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua Sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng. Cùng với 11 đơn vị thuộc Khối thi đua Sở, ban, ngành được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua và Bằng khen năm 2019, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng Khen năm 2019 tại Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 về
Ngày 29/5/2020, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Quỹ chủ trì, cùng tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và toàn thể người lao động Quỹ. Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Chánh Văn phòng, báo cáo một số nội dung Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ, bao gồm: soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ
Với việc nhận ủy thác nguồn vốn từ ngân sách, đẩy mạnh huy động từ các tổ chức và triển khai cho doanh nghiệp vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp… đạt hiệu quả, Quỹ Đầu tư và phát triển thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Quỹ) đã thu hút nguồn vốn đầu tư từ thành phần kinh tế tư nhân, làm tăng nguồn lực đầu tư xã hội, góp phần sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư và Phát triển góp phần nâng cấp, cải tạo mạng lưới
Sau 35 năm đi vào hoạt động, đến nay chợ Cồn đã có dấu hiệu xuống cấp. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ của chợ đã không còn phù hợp với xu thế phát triển của nền thương nghiệp hiện đại. Trước thực trạng trên, UBND TP Đà Nẵng đã có chủ trương xây dựng lại chợ Cồn với loại hình chợ truyền thống theo hướng văn minh hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố trong tương lai gần Chợ