Tin tức

HOÀN TẤT CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CỦA QUỸ TẠI CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DỊCH VỤ TOTAL VIỆT NAM

Công ty TNHH Trung tâm dịch vụ Total Việt Nam (TSCV) được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Total Raffinage Marketing (TMS) thời hạn là 20 năm kể từ năm 1997 với mục đích hoạt động là kinh doanh bán lẻ các loại xăng dầu, mua bán dầu nhờn và khí hóa lỏng, cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng

Xem thêm

sự kiện

tin tức tài chính

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐỂ HỆ THỐNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÁT HUY MẠNH MẼ VAI TRÒ CỦA MÌNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Ngân hàng) chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên năm 2018 nhằm đánh gia kết quả hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong cả nước và bàn các giải pháp phát triển hệ thống các Quỹ đầu tư trong thời gian đến. Tham dự có 43 trên 45 các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên cả nước và đại diện các Bộ ngành có liên quan

Đối tác