Tin tức

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÚC TIẾN CHO VAY TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Hiện nay, quá trình tìm kiếm xúc tiến dự án cho vay đầu tư tại Quỹ nói chung đa số dựa vào các kênh thông tin tìm kiếm khách hàng cho vay như: lên mạng tìm kiếm trên dạnh bạ điện thoại, trên thông tin Tổng cục thuế, sổ vàng doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của thành phố... Thực tế cơ hội tìm kiếm dự án từ các phương pháp này còn chưa đạt hiệu quả cao, bởi vì không thể hiện đầy đủ các thông tin dẫn đến việc xúc tiến rất khó khăn

Xem thêm

sự kiện

tin tức tài chính

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐỂ HỆ THỐNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÁT HUY MẠNH MẼ VAI TRÒ CỦA MÌNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG Ngày 24 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Ngân hàng) chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên năm 2018 nhằm đánh gia kết quả hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong cả nước và bàn các giải pháp phát triển hệ thống các Quỹ đầu tư trong thời gian đến. Tham dự có 43 trên 45 các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên cả nước và đại diện các Bộ ngành có liên quan

Đối tác