Tin tứcTin tức tài chính

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

By 20/07/2020 Tháng Bảy 24th, 2020 No Comments

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Nghị quyết này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Doanh nghiệp được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 nếu tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp căn cứ mức này để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Q.T – Phòng Tài chính Kế toán