Sự kiệnTin tức

Qũy Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng triển khai Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 03/5/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư

Ngày 29/5/2020, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Giám đốc Quỹ chủ trì, cùng tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát,…
admin
05/06/2020