Đảng bộTuyên truyền

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2022)

By 04/11/2021 Tháng Bảy 7th, 2022 No Comments