hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ Đầu tư phát triển tài trợ vốn dự án nhà máy sản xuất, gia công băng keo và giấy cho ngành may mặc

By 28/09/2023 No Comments

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng vừa đồng ý tài trợ vốn cho dự án Nhà máy sản xuất, gia công băng keo và giấy cho ngành may mặc của Công ty TNHH MTV Phan Gia Cường (Công ty) với số tiền là 12 tỷ đồng, lãi suất là 6,5%/ năm.

Dự án nhà máy sản xuất, gia công băng keo và giấy cho ngành may mặc là dự án của Công ty làm chủ đầu tư được thực hiện trong Khu công nghiệp Hòa Khánh với quy mô đầu tư bao gồm xây dựng nhà máy, trang bị máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, gia công băng keo và giấy như: máy xả tờ, máy san cuộn băng keo, …với công nghệ hiện đại, tân tiến thích hợp cho việc sản xuất đồng bộ và lâu dài. Để có đủ chi phí thực hiện dự án, bên cạnh nguồn vốn tự có của Công ty, Công ty đã tiếp cận, hoàn thiện hồ sơ tại Quỹ nhằm tận dụng nguồn vốn ổn định, lãi suất thấp, không thả nổi của Quỹ.

Hình ảnh: dự án nhà máy đang xây dựng của Công ty

Hình ảnh: Các sản phẩm của Công ty

Nguồn vốn của Quỹ sẽ góp phần tạo điều kiện để Công ty thực hiện trong Khu công nghiệp phù hợp quy hoạch và phát triển của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời giúp Công ty đảm bảo được nguồn vốn đầu tư Dự án, hoàn thành đúng tiến độ để đưa vào sử dụng, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí, kiểm soát được tình hình tài chính, cũng góp phần tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, giải quyết vấn đề an sinh xã hội địa phương, đóng góp vào ngân sách nhà nước; góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của địa phương.

T.Phương Ly– KH&NCPT