hoạt động cho vayLĩnh vực hoạt độngTin tức

Quỹ ĐTPT TPĐN tài trợ vốn cho 03 dự án đầu tư chuyên sâu ngành may đợt 01,03,04 năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ

By 31/07/2023 No Comments

Thực hiện Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ và định hướng Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 17/05/2023 của UBND thành phố về triển khai chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở các định hướng của Chính phủ và chính quyền thành phố về việc phát triển ngành Dệt may và Da giầy trở thành một trong những ngành công nghiệp chủ lực về xuất khẩu của thành phố, đồng thời tập trung phát triển mạnh các sản phẩm có chất lượng, ưu tiên phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may và da giầy; đẩy mạnh khâu nghiên cứu và thiết kế sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, triển khai đầu tư chiều sâu, theo hướng tự động hóa, phát triển các dòng sản phẩm tập trung và cao cấp…Đồng thời, theo đề nghị vay vốn của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã tiếp cận và hướng dẫn Tổng Công ty lập các thủ tục hồ sơ vay vốn theo quy định. Qua đánh giá, xem xét hiệu quả, tính khả thi của dự án cùng các nội dung liên quan, ngày 26/7/2023, Quỹ đã có quyết định tài trợ 19.300.000.000 đồng đối với 03 dự án đầu tư chuyên sâu ngành may đợt 01,03,04 năm 2022 do Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ làm chủ đầu tư để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa các máy móc trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu sản xuất, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả chất lượng trong từng sản phẩm.

Ảnh: Máy cắt tự động đã được đầu tư của dự án

Ảnh:  Bàn là điện đã được đầu tư của dự án

Nguồn vốn tài trợ của Quỹ sẽ góp phần cùng Công ty đóng góp tích cực cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho gần 12.000 người lao động, đóng góp Ngân sách thành phố, góp phần thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và của thành phố về phát triển ngành Dệt may và Da giầy Việt Nam đến năm 2030.

P.KH-Đông Hải