Lĩnh vực hoạt độngNghiệp vụ liên quanTin tức

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế

By 07/11/2022 No Comments

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó có sửa đổi các nội dung:

Quy định về kết thúc thời hạn thực hiện thủ tục về quản lý thuế

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP bổ sung Điều 6a quy định về kết thúc thời hạn như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định này. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.”

Hình ảnh minh hoạ

Quy định về khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP bổ sung thêm một trường hợp   người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế

Bổ sung điểm e Khoản 3 Điều 7 “Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.”

Quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 6 Điều 8 quy định về việc tạm nộp thuế TNDN như sau:

Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

(Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP trước đó, Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.)

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2022.

Quý Thanh – TCKT