Đảng bộTin tứctin tức

Đảng bộ khối các cơ quan thành phố: Hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu trong nửa đầu nhiệm kỳ

By 28/07/2023 No Comments

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tập trung đổi mới phương thức hoạt động, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Nguyễn Hữu Lợi (thứ 4, bên phải sang) khen thưởng các tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: PV
Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Nguyễn Hữu Lợi (thứ 4, bên phải sang) khen thưởng các tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: PV

Đảng ủy khối đã ban hành hai nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên để tập trung lãnh đạo; hướng dẫn các cấp ủy cơ sở chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, bảo đảm hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng đúng nguyên tắc; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo của cấp ủy ở cơ quan, đơn vị.

Đồng thời triển khai thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”; định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Qua đó, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến ngày 20-7-2023 đã kết nạp 742 đảng viên mới, đạt 98,93% kế hoạch so với cả nhiệm kỳ (nghị quyết cả nhiệm kỳ giao kết nạp 750 đảng viên mới).

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới thiết thực, việc thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế được tổ chức sinh động, phong phú về nội dung và hình thức, chú trọng chất lượng đội ngũ báo cáo viên và tính hiệu quả; tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được triển khai nghiêm túc, gắn sát với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ khối; phát huy vai trò của các đoàn thể, quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tài khoản fanpages, trang tin Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố; tham gia có hiệu quả và đạt giải tại các cuộc thi do Trung ương và Thành ủy tổ chức.

Đảng ủy ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”, ký kết quy chế phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy, Thanh tra thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.

Tập trung tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, góp phần hạn chế được những thiếu sót, khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo gắn việc tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, chương trình, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy khối. Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận”; ký kết quy chế phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy trong công tác dân vận, Ban Thường vụ Đảng ủy ký kết quy chế phối hợp với Báo Đà Nẵng và Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng trong tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng; lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước”; Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác dân vận của cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách, nêu cao đạo đức công vụ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với nhiều giải pháp hiệu quả như triển khai thí điểm mô hình chính  quyền đô thị; kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; mô hình thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ký kết quy chế phối hợp quản lý, sử dụng phần mềm trao đổi, tra cứu thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp…

Ngoài ra, Đảng ủy khối thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” , Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo” được thực hiện thường xuyên với tổng số 279 địa chỉ trên địa bàn huyện Hòa Vang với tổng số tiền hơn 548 triệu đồng.

Việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU và Chỉ thị số 18-CT/TU của  Ban Thường vụ Thành ủy mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố nói chung, huyện Hòa Vang nói riêng, với tổng kinh phí hơn 2,585 tỷ đồng (gồm các hạng mục tặng quà Tết; sửa chữa, xây mới nhà; tặng học bổng học sinh nghèo; đầu tư hệ thống nước sạch; phương tiện sinh kế; sân chơi cộng đồng, sửa chữa nhà văn hóa…).

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã bám sát các chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ khối để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt kết quả trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức Đảng và đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm đến các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội.

Kết quả nổi bật của nửa đầu nhiệm kỳ thể hiện ở việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác, linh hoạt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở Đảng; qua đó đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra với 5/6 chỉ tiêu đạt 100% theo tiến độ; 1/6 chỉ tiêu đạt 98,13% so với kế hoạch cả nhiệm kỳ.

HÀ ĐỨC HOÀI – theo báo Đà Nẵng online

https://baodanang.vn/channel/5399/202307/dang-bo-khoi-cac-co-quan-thanh-pho-hoan-thanh-tot-nhieu-chi-tieu-trong-nua-dau-nhiem-ky-3951237/