Đảng bộTin tứcTuyên truyền

Phát huy vai trò của Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên

By 11/08/2023 Tháng Tám 14th, 2023 No Comments

“Công đoàn là tổ chức là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng…” (theo Điều 1, Luật Công đoàn năm 2012). Do đó, tham gia xây dựng Đảng là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động,  Công đoàn Quỹ ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại Quỹ trong sạch, vững mạnh. Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong tham gia xây dựng Đảng là tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên.

Tuyên truyền, giáo dục là hoạt động xã hội đặc biệt có mục đích của một chủ thể nhằm truyền bá những tri thức, giá trị tinh thần, tư tưởng đến đối tượng, biến thành nhận thức, niềm tin, tình cảm, cổ vũ cho đối tượng hành động theo những định hướng do chủ thể tuyên truyền đặt ra. Trong điều kiện bùng nổ thông tin, công tác tuyên truyền, giáo dục càng trở nên quan trọng trong việc định hướng thông tin, làm cho đoàn viên, viên chức, người lao động tiếp nhận các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách đầy đủ, đúng đắn. Tuyên truyền, giáo dục là một trong ba chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra đây là một trong 3 khâu đột phá trong hoạt động công tác của nhiệm kỳ. Theo đó, thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục để giác ngộ, tập hợp, vận động công nhân, viên chức, lao động, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Quỹ đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm hằng năm và tổ chức thực hiện sát với thực tiễn phong trào, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Thông qua hệ thống tổ chức của mình gồm Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra, Ban Nữ công, Ban thanh tra nhân dân và các Tổ Công đoàn, Công đoàn Quỹ đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư tình cảm, tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động nhằm làm tốt công tác tư tưởng, giúp đoàn viên, người lao động nhận thức đúng về tình hình xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động nhất là các nội dung về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. BCH Công đoàn, Tổ Công đoàn cũng thường xuyên nhắc nhở đoàn viên thực hiện nghiêm quy định pháp luật về tham gia và sử dụng mạng xã hội, về kỷ luật phát ngôn, v.v…

Hằng năm, Đảng ủy, chính quyền tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên thì Công đoàn Quỹ tham gia phối hợp để cho đoàn viên, người lao động chưa là đảng viên cũng được tham dự các hội nghị này để qua đó nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, nghĩa vụ công dân cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Quỹ triển khai đến các Tổ Công đoàn, đoàn viên tích cực tham gia các hội nghị sinh hoạt chuyên đề, thăm quan, tìm hiểu, giáo dục về lịch sử truyền thống cách mạng tại các “địa chỉ đỏ” như Nhà trưng bày Hoàng Sa, khu  căn cứ cách mạng K20, các hội nghị thông tin thời sự do Đảng ủy tổ chức.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên Quỹ chụp ảnh lưu niệm tại Nhà trưng bày Hoàng Sa

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Quỹ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công đoàn Quỹ đã triển khai đến toàn thể đoàn viên, người lao động tham gia các Hội nghị học tập, quán triệt theo các chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề toàn khóa và chủ đề hằng năm. Qua đó, 100% đoàn viên, người lao động tham gia nghiên cứu, quán triệt nội dung các chuyên đề và xây dựng kế hoạch cá nhân để làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Công đoàn Quỹ cũng triển khai đến các Tổ Công đoàn, đoàn viên tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ Quỹ lần thứ IV, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025,…

Công đoàn Quỹ thường xuyên tuyên truyền, vận động, động viên đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh, yêu cầu phát triển hội nhập và công cuộc chuyển đổi số; thực hiện tốt Chỉ thị 29-CT/TU về “5 xây, 3 chống” và Chỉ thị 43-CT/TU về chương trình xây dựng “Thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành ủy, Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” của Công đoàn Việt Nam. Qua đó, nhiều đoàn viên, người lao động Quỹ đã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động cũng được thông qua các hoạt động, các phong trào thiết thực, cụ thể như phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, … để định hướng cho đoàn viên, người lao động lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các thế hệ cách mạng đi trước, sự xẻ chia với cộng đồng, với những hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, nhất là trong các năm bị đại dịch covid vừa qua. Các phong trào này đã lôi cuốn đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, qua đó đã được Sở LĐTBXH, UBND thành phố, UBMTTQVN thành phố, các địa phương ở Đà Nẵng, Quảng Nam đánh giá cao; phong trào xây dựng Cơ quan văn hóa, phong trào xanh – sạch – đẹp, phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao tại cơ quan Qũy được tập trung chỉ đạo, hàng năm công đoàn đều triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham gia Hội thao các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Hội thao khối thi đua, Hội thao Công đoàn viên chức, Tổ chức giải thể thao nhân kỷ niệm ngày thành lập Quỹ, tham gia Hội thi thành phố 4 an, thành lập Câu lạc bộ Cầu lông, Đội bóng đá Nam, đội bóng đá, bóng chuyền hơi Nữ,… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao góp phần tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, giải tỏa căng thẳng cho đoàn viên, người lao động sau giờ làm việc; phong trào thi đua sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ảnh: Hội thao chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quỹ (09/10/2017-09/10/2022)

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động cũng  được tổ chức nhân kỷ niệm các ngày lễ Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam – 20/10, ngày 30/4, 1/5, Ngày Quốc tế thiếu nhi-1/6, Ngày Gia đình Việt Nam-28/6, Ngày tết trung thu, Ngày thành lập Quỹ-09/10,…. Hằng năm, Công đoàn Quỹ phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để đoàn viên, người lao động phát huy dân chủ, nói lên tiếng nói của mình tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền.

Ảnh: Ý kiến người lao động phát biểu tại Hội nghị CB, CC, VC năm 2022

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động trong những năm qua ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để làm tốt hơn nữa vai trò tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động trong thời gian đến, Công đoàn Quỹ cần đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, cần đa dạng hóa, làm phong phú thêm tính hấp dẫn của các nội dung tuyên truyền như: về giáo dục chính trị – tư tưởng cần đặc biệt quan tâm giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, làm cho viên chức, lao động hiểu rõ những khó khăn, thuận lợi của đất nước, thành phố, doanh nghiệp, những âm mưu diễn biến hòa bình cửa các thế lực thù địch, trên cơ sở đó củng cố lòng tin và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về tuyên truyền, giáo dục về pháp luật cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục về pháp luật lao động để viên chức, lao động hiểu được quyền, nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động đã được pháp luật quy định, từ đó mọi người tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ của mình và tự bảo vệ mình trước pháp luật. Về tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động cần tuyên truyền, vận động viên chức, lao động không ngừng học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học, kiến thức pháp luật, nhanh chóng tiếp thu chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Về tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, dân tộc Việt Nam cần tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động về lịch sử đấu tranh anh dũng và truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và của dân tộc Việt Nam. Về tuyên truyền, giáo dục lối sống văn hóa, kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp cần tuyên truyền về vai trò của việc xây dựng đời sống văn hóa trong viên chức, lao động, vận động viên chức, lao động tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khoẻ, có kỹ năng sống, phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội. Tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của viên chức, lao động trong việc chấp hành nội quy, quy định, kỷ luật lao động của cơ quan; giáo dục về tác phong chuyên nghiệp cho viên chức, lao động.

Hai là, cần đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục như ngoài việc tổ chức các hội nghị, các hoạt động tập trung đông người thì tận dụng ưu thế của mạng xã hội như nhóm Zalo, trang Facebook, Fanpage để nội dung tuyên truyền được đưa đến với đoàn viên, người lao động một cách nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với tình hình hiện nay vì tất cả đoàn viên, người lao động đều sử dụng mạng xã hội, tuyên truyền trực quan bằng trực quan sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu,…

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chuyên môn như: Thi đua trong công tác xúc tiến, giải ngân dự án; thi đua nâng cao chất lượng, tiến độ trong công tác thẩm định dự án, thi đua trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lao động sáng tạo, nghiên cứu sáng kiến cải tiến, làm lợi, tiết kiệm chi phí,… gắn với tổ chức tốt các phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, phong trào xanh – sạch – đẹp, phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của cơ quan, ý thức kỷ luật lao động tốt, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Tóm lại, Giáo dục chính trị tư tưởng là một trong 3 chức năng của tổ chức Công đoàn, thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để giúp đoàn viên công đoàn hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong từng thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước hiện nay. Có nhận thức đúng thì hành động thực hiện của mỗi đoàn viên mới đúng, mới vượt qua được những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng đó, trong thời gian đến, Công đoàn Quỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động để ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò của tổ chức Công đoàn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đoàn Ngọc Vui – Phó Giám đốc